739 079 215 info@tesarstvitoth.cz

Ceník

Cena se nedá určit jednoznačně, pro každý typ stavby se cena vyhotovuje individuelně, takže pokud máte zájem o naše služby, neváhejte a zkontaktujte nás na jednom z našich kontaktů. Za pochopení děkujeme.
Montáž krovu:od 80 Kč za bm usazeného trámu
Demontáž krovu:od 50 Kč za bm
Hoblování:od 50 Kč za bm
montáž prkenného záklopu:od 70 Kč za m2
Demontáž prkenného záklopu:od 40 Kč za m2
Montáž OSB desek :od 110 Kč za m2
Montáž podlahových palubek:od 300 Kč za m2
Montáž obkladových palubek vrchem položených:od 100 Kč za m2
Montáž obkladových palubek– svislé obložení stěn:od 150 Kč za m2
Montáž obkladových palubek zespodu podbitých (římsy):od 250 Kč za m2
Montáž jednoduchého roštu:od 50 Kč za m2
Atypické profilování trámů:od 110 Kč za bm
Natažení střešní folie:od 40 Kč za m2
Laťování:od 30 Kč za bm
Položení krytiny:od 120 Kč za m2
Položení hřebene:od 100 Kč za bm
Položení nároží:od 150 Kč za bm
Položení úžlabí:od 150 Kč za bm
Položení okrajů:od 90 Kč za bm
Demontáž krytiny:od 50 Kč za m2
Demontáž laťování:od 10 Kč za bm